Về chúng tôi

Xe nâng nhật nhập khẩu

  • Sản phẩm tốt nhất
  • Thời gian sử dụng lâu dài
  • Đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu
  • Xe nâng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

DISCOVER ASIANMEDIC PRODUCTS

Xe nâng điện Nhật Cũ

Xe nâng điện Komatsu 2.5 tấn

Xe nâng điện Nhật Cũ

Xe nâng điện TCM 2.5 tấn

Xe nâng điện Nhật Cũ

Xe nâng điện Nissan 1.5 tấn

Xe nâng dầu Nhật cũ

Xe nâng dầu hiệu Toyota 4.5 Tấn

Contact us for more information or book an appointment

OUR PARTNER